HORARIS curs 2021-2022

Aquí es mostren els horaris de les classes de grup, corresponents a l'etapa de Sensibilització i Iniciació musical i el llenguatge musical del grau elemental i mitjà. A sota podeu consultar els dies assignats a cada instrument musical.

Les classes d'instrument s'han de combinar amb aquests horaris de grup i tenint en compte el dia o dies assignats a cada instrument. Els alumnes que sols fan instrument (fora de l'edat escolar dels grups de llenguatge), sols han de triar instrument.

16:30h

DILLUNS

17h

17:30h

18h

18:30h

2n curs
llenguatge musical 

4t curs
llenguatge musical 

1r curs
llenguatge musical 

3r de primària

3r curs
llenguatge musical 

19h

19:30h

20h

20:30h

16:30h

17h

17:30h

18h

18:30h

19h

19:30h

20h

DIMECRES

2n de primària


llenguatge musical 

3r de primària

16:30h

DIJOUS

17h

17:30h

18h

18:30h

19h

19:45h

P5 i 1r de primària

1r curs GMitjà 
llenguatge musical 

Grau Mitjà (a partir d'12 anys)

(45 min)

de 8 a 13 anys

19:30h

20h

Els dimarts no hi ha grup, sols classe de piano, tant al matí com a la tarda.

HORARIS D'INSTRUMENT

Piano     

Dilluns, dimarts (matí i tarda), dimecres i dijous

Guitarra        Dilluns, dimecres i dijous

Flauta           Dimecres i dijous

Violí              Dilluns i dimecres

Violoncel      Dilluns